неділя, 7 квітня 2024 р.

Проєкт "Україна – ЄС#шлях від 💓 до 💓 "

 💓UA-ONLINE-TRAVELS: відвідуємо об’єкти 

Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні 

Подорожуємо он-лайн з Вами…

Софія Київська, Україна – пам’ятка архітектури, малярства та мозаїчної творчості XI століття. Собор отримав свою назву від Софійського собору (Константинополь). Храм був основним релігійним, політичним та культурним центром. Під куполами Софійського собору відбувалися величні інавгурації князів, святі собори, прийоми послів та укладення політичних угод. У соборі зберігалися літописи, там була створена перша відома бібліотека на теренах Русі.

ЗАСНУВАННЯ✋ Достеменно невідомо, хто заснував собор….

АРХІТЕКТУРА ✋Історія не зберегла імен архітекторів, проте можна припустити, що найкращі майстри Візантійської імперії будували собор….

ІНТЕР’ЄР ✋Всередині храму можна побачити 260 квадратних метрів мозаїчних композицій та 3 тисячі квадратних метрів фресок… 

ДЗВІНИЦЯ ✋Дзвіниця Софійського собору в Києві — пам’ятка архітектури в стилі козацького бароко….

ІСТОРІЯ ✋Тисячолітня історія собору була непростою….

Отож, шановні читачі, запрошуємо ВАС до віртуальної подорожі по Софії Київській…

А ще пропонуємо Вам✋ список джерел з фондів бібліотеки. Їх прочитання наповнить ВАС цікавою інформацією…

Потрібно лише читати і читати…

Софія Київська

Бобровський Т. Упізнані скарби Софії : доказова база незаконного вивезення коштовностей з України в Росію поповнилася новими свідченнями / Т. Бобровський // День. – 2020. – 26–27 черв. – С. 8–9 : кольор. іл.

Вачкова І. Скульптура Русі-України / І. Вачкова // Артклас. – 2014. – №  2. – С. 66–77.

Наукові праці Національної  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського /  ред. О. Онищенко. – Київ, 2019. – Вип. 54 : Спеціальний випуск, присвячений Міжнародній науковій конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи". – 319 с.

Національний заповідник "Софія Київська" / авт.-упоряд.: Ж. Арустам'ян,  Л. Виногродська,  О. Дивавіна. – Київ : Мистецтво, 2004. – 432 с. – Парал. тит., арк., вступ. ст. і текст англ. рез., англ., нім., рос., фр. мовами.

Національний заповідник "Софія Київська" / ред. Н. М. Куковальська. – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 224 с. – Текст укр. та англ. мовами.

Нікітенко Н. М. Бароко Софії Київської / Н. М. Нікітенко. – Київ : Либідь, 2013. – 269 с.

Нікітенко Н. М. Під покровом Оранти / Н. М. Нікітенко. – Київ : Либідь, 2016. – 96 с.

Нікітенко Н. М. Свята Софія Київська: історія в мистецтві / Н. М. Нікітенко. – Київ : Академперіодика, 2003. – 325 с. : кольор. іл.

Откович М. В орбіті Яна Сталони-Добжанського : [про реконструкцію та реставрацію царських воріт Софії Київської] / М. Откович // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2020. – № 1/3. – С. 110–125 : іл., фот.

Ошека В. В. Хрестово–банева архітектура Київської Русі : ("Художня культура", 10-й клас) / В. В. Ошека // Мистецтво в школі. – 2014. – № 10. – С. 26–29.

Плавчан В. М. Перша бібліотека на Русі / В. М. Плавчан // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 6. – С. 40.

Повернення в Царгород / заг. ред. Л. Івшина ; упоряд. І. Сюндюков. – 2-е вид. – Київ : Укр. пресс-група, 2016. – 495 с. – (Бібліотека газети "День").

Повернення в Царгород / ред. Л. Івшина ; упоряд. І. Сюндюков. – Київ : Укр. пресс-група, 2015. – 495 с. – (Бібліотека газети "День").

Полюшко Г. Царські ворота Софії Київської / Г. Полюшко // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2020. – № 1/3. – С. 36–41 : іл.

Православні святині Києва / Н. М. Нікітенко, Л. Г. Івакіна, В. Г. Киркевич [та ін.] ; ред. Н. М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2011. – 352 с. : іл. 

Православ'я в Україні : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історіїї українського державотворення" : до 100-ліття Української революціїї, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію. – Київ : б. в., 2018. – 782 с.

Рясная Т. Пам’ятки давньоруської писемності на стінах Святої Софії / Т. Рясная // Чумацький шлях. – 2005. – № 3. – С. 2–7.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., присвяч. 170-літтю з дня народж. Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). Вип. IV / ред. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ : б. в., 2014. – 757 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., присвяч. 170-літтю з дня народж. Ф. І. Успенського (1845–1928). Вип. V / ред. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ : б. в., 2016. – 459 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., присвяч. 150-літтю з дня народж. Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908). Вип. III / ред. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ : б. в., 2016. – 670 с.

Срібні царські ворота з собору Софії Київської : альбом / авт. тексту М. Откович ; пер. пол. О. Алексійчук ; пер. англ. М. Капер. – Варшава ; Краків ; Львів : б. в., 2008. – 110 с. : кольор. іл.

Сталони-Добжанський Я. Відродження перлини головного іконостаса собору Премудрості Божої / Я. Сталони-Добжанський // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2020. – № 1/3. – С. 42–77 : іл.

Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами дослідж. 2009–2011 рр.) / Н. М. Нікітенко [та ін.]. – Київ : б. в., 2013. – 174 с. : іл.

Тоцька І. Юрій Асєєв : спомини на перші роковини / І. Тоцька // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2006. – № 4. – С. 52–57 : фот.

Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. пр. / О. І. Безгін [та ін.]. – Київ : Ін-т культурології нац. Акад. мистец. України, 2012. – 256 с. 

Чобіт Д. Свята Софія Київська / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2005. – 54 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Універсальний день інформації

  Шановні користувачі! Запрошуємо Вас відвідати Універсальний день інформації у нашій книгозбірні! День інформації – це день читацьки...