Нові надходження

   Черговий науковий доробок відділу пресознавства - науково-довідкове видання "Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського"  потрапив на книжкові полиці  Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки.

        Газети Національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук.-довід. вид. / авт.-уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2023. – 313 с.

 Довідково тут👆

У НБУВ зберігається найбільша в Україні колекція газет, що налічує понад 260 тис. Річних комплектів (більше 33000000 номерів). Є серед них і газети національних спільнот України.

Науково-довідкове видання "Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" включає 259 унікальних джерел для дослідження історії створення, складу і змісту, умов функціонування преси національних спільнот України у період 1988–2004 рр. Усі джерела представлені мовою оригіналу. Видання споряджено науково-довідковим апаратом, що складається з п`ятьох покажчиків – іменного, географічного, хронологічного, мов видання і покажчика видань національних спільнот; є список скорочених назв у заголовках і підзаголовках газет та їх повне найменування. Науково-довідкове видання «Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» стане у нагоді для дослідницької роботи в усіх галузях науки і культури. 


 Дослідження періодики національних спільнот України як складової частини  загальної культури  українського народу є актуальним та викликає дедалі більше зацікавлення у науковців.

Шановних вчених, етнографів, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси та життям національних спільнот України запрошуємо ознайомится з даним виданням, яке знаходиться у інформаційно-бібліографічному відділі нашої книгозбірні.

   ****************************************************************

Фонди Інформаційно-бібліографічного відділу Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки поповнилися цікавими книжками видавництва К.І.С.

 

 До видання ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці ХIX середині XX ст., зразки їхньої творчості.

 

   "Ми дуже сподіваємося, що пройде час і взявши за зразок цю працю, нові дослідники зможуть збагатити літературознавчі досліди Юрія П'ядика."

Ірина П'ядик-Халявка, Сергій Халявка

П'ядик Ю. В. Українська поезія кінця XIX – середини XX с.: Бібліографія. Антологія : в 10 т. / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: Г. І. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. – Київ : К.І.С. – 2010. –

Т. VI : Олек–Пол. – 2020. – 752 с.

 

П'ядик Ю. В. Українська поезія кінця XIX – середини XX с.: Бібліографія. Антологія : в 10 т. / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: Г. І. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. – Київ : К.І.С. – 2010. –

Т.VIII : Сен–Ті. – 2021. – 648 с.

 

 

П'ядик Ю. В. Українська поезія кінця XIX – середини XX с.: Бібліографія. Антологія : в 10 т. / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: Г. І. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. – Київ : К.І.С. – 2010.  

Т.VII : Поли–Сем. – 2020. – 720 с.

 

П'ядик Ю. В. Українська поезія кінця XIX – середини XX с.: Бібліографія. Антологія : в 10 т. / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: Г. І. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. – Київ : К.І.С. – 2010. –

Т. IX : Тк–Черк. – 2021. – 664 с.

 П'ядик Ю. В.    Українська поезія кінця XIX – середини XX с.: Бібліографія. Антологія [Текст] : в 10 т. / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: Г. І. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка. – Київ : К.І.С., 2010 –

        Т. 10 : Черл-Я. – 2022. – 725 с.

  Довідково # Юрій Васильович П’ядик

Юрій Васильович П’ядик – один із тих маловідомих, але самовідданих трудівників на ниві української словесності, завдяки яким вона ніколи не була безлюдною і в якій, попри й найгірші обставини, щось зберігалося, і не всі голоси губилися в безвісті. Бувши замолоду причетним до видавничої справи, він і пізніше, коли життя змусило його «перекваліфікуватися», зберіг інтерес та любов до поетичного слова та розуміння цінності кожного писемного факту. Протягом усього життя він наполегливо й доскіпливо збирав і колекціонував поетичні збірки українських авторів, рецензії та відгуки на них, добірки в часописах та альманахах, газетні публікації тощо, з’ясовував таємниці псевдонімів і криптонімів, звертаючись до праць інших бібліографів та пошуковців. Цих матеріалів (або відомостей про них) у нього назбиралися великі стоси папок. У них і багатюща бібліографія видатних творців нашої літератури, і нотатки про геть забутих або й зовсім нікому не відомих авторів. Стороння людина може подивуватися: навіщо це потрібно – витрачати стільки часу й зусиль, щоб установити, хто є автором якогось віршика, що промайнув десь у районній газетці і (часом) не відзначається навіть пристойним рівнем віршувальництва? Та не тільки «стороннім» це здається зайвим. Багато хто і з числа професійних літераторів гадає, що мають цінність і варті уваги лише «справжні» твори мистецтва.

 

  https://kis.prom.ua/p2480275-pyadik-yurij-ukrayinska.html

 ***************************************************


Серед фахових новинок, що є цікавими для ознайомлення – журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика» .

 «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика» – науковий, інформаційний журнал, щоквартальне фахове видання для бібліотекарів. У журналі публікуються результати наукових досліджень бібліотекознавців та дослідників у галузі бібліотекознавства.

 # можна ознайомитися #№1 за 2023 рік.

 Суворі реалії військової агресії росії поставили нові завдання перед бібліотеками  – актуалізація формування книжкових фондів та їх популяризація, інноваційні підходи та сучасні аспекти бібліотечної роботи з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, волонтерська  діяльність, співпраця з благодійними організаціями, громадами .

 Зміст

 Бібліотеки і війна

Науково-дослідна робота бібліотек

Інтернет технології в бібліотеках

Біблітечно-бібліографічне обслуговування

Мережа бібліотек

Проєктна діяльність бібліотек

Науково-методична робота

Історичні розвідки бібліотек

Видатні бібліотекарі, бібліографи

Ювілеї бібліотек

Пам’ятаємо

Літературна сторінка

Тримаємо волонтерський фронт та впевнено крокуємо до Перемоги!

 https://libraryforum.info/number_of_journal/83  

*************************************

Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. / Книжкова палата України. – 2023. – №2. – 52 с.

 Зміст

·        Соціокомунікаційні технології

·        Рецензії

·        Бібліотечна справа

·        З архіву Книжкової палати України

·        Видатні діячі та визначні події

·        За рубежем

 У цьому номері журналу є багато цікавого

про  соціальну взаємодію в інтегральному розвитку суспільства;

про рекламну діяльність;

про комікси як окремий складник медіапростору;

про  особливості змісту та технологій висвітлення інформаційних ресурсів мережі освітянських бібліотек в умовах воєнного стану;

про діяльність бібліотек за рубежем.

*****************************************************

 

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2001 – 

          Т. 24 : О. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2022. 942 с.

Енциклопедія Сучасної України  – перше багатотомне видання  про Україну у всіх вимірах від початку ХХ ст. до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України  в подіях, інституціях, установах та персоналіях. Охоплює всі сферии життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

У 24 томі подано 3000 статей, 2542 чорно-білі та 369 кольорових ілюстрацій, 21 карта, 5 рисунків і 5 таблиць.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Універсальний день інформації

  Шановні користувачі! Запрошуємо Вас відвідати Універсальний день інформації у нашій книгозбірні! День інформації – це день читацьки...