Наш відділ

Інформаційно-бібліографічний відділ 

    Бібліотека з перших років свого існування створювала систему бібліотечно-інформаційного, довідково-бібліографічного обслуговування, що забезпечувало задоволення різноманітних запитів користувачів. Одним із пріоритетних напрямів діяльності відділу є довідково-бібліографічна діяльність, що здійснювалася шляхом організації різноманітних картотек, формування довідково-бібліографічного фонду і бібліографічних видань, фонду виконаних довідок в т. ч. і віртуальних, створення власних баз даних. Для забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотека має алфавітний каталог, систематичний, краєзнавчі каталоги та картотеки, картотеки періодичних видань та виконаних довідок, групового та індивідуального інформування, картотеки сценаріїв, лауреатів літературних премій, картотеку незадоволеного попиту. Вони допомагають орієнтуватись у інформаційному просторі, швидше й ефективніше знаходити потрібну інформацію.     Головною метою інформаційно-бібліографічного відділу є аналітичне опрацювання періодичних видань, які отримує бібліотека, комплектування та упорядкування фонду, удосконалення організації оперативного довідково-бібліографічного обслуговування зростаючих запитів читачів бібліотеки на бібліографічну інформацію, сприяння ефективному використання фонду бібліотеки шляхом надання допомоги в пошуку джерел інформації, уточнення бібліографічного опису творів друку, бібліографічна рекомендація документів з теми, орієнтування користувачів у системі бібліотечно-бібліографічних ресурсів. Провідною частиною ДБФ відділу є – енциклопедії, енциклопедичні видання, довідники, словники, літописи, бібліографічні покажчики.         За останні роки інформаційний потенціал відділу збагатився новими сучасними українськими енциклопедичними виданнями, зокрема: «Енциклопедією сучасної України», «Енциклопедією історії України», «УСЕ», «Економічною енциклопедією України», «Довідником історії України» та ін. У відділі налічується значна кількість довідкової літератури з питань мовознавства, літературознавства. Вагоме місце в інформаційному ресурсі відділу займають словники – тлумачні, термінологічні, лінгвістичні, словники іншомовних слів. Довідковий фонд значною мірою доповнюють бібліографічні видання: покажчики з різних галузей знань, персональні покажчики, списки літератури. Серед користувачів відділу найбільшою популярністю користуються державні бібліографічні покажчики, які видає Книжкова палата України з 1991 р.: «Літописи книг», «Літописи журнальних статей», «Літописи газетних статей» та «Літопис авторефератів дисертацій». Серед ключових завдань інформаційно-бібліографічного відділу є і залишається принцип загальнодоступності інформації. Протягом року в режимі «запит-відповідь» здійснювалося оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів як у традиційній так і у електронній формі. Довідково-бібліографічне обслуговування здійснюється шляхом надання усних і письмових довідок, індивідуальних консультацій з бібліографічного опису документів за державними стандартами, знайомство з системою каталогів і картотек. Інформаційно-бібліографічна робота відділу відбувається шляхом індивідуальної та групової інформації на основі випуску поточних бібліографічних списків: «Соціальна політика. Соціальний захист в Україні», «Європейська інтеграція: крок за кроком», «Територіальні громади: аспекти розвитку». Разом із структурними підрозділами бібліотеки відділ організовує та проводить універсальні Дні інформації.     Працівники відділу стали активними учасниками створення та використання власних довідково-бібліографічних ресурсів. З 2004 р. в бібліотеці функціонує автоматизована інформаційно-бібліотечна система «ІРБІС», завдяки якій користувачі бібліотеки самостійно можуть здійснювати оперативний пошук необхідної інформації за такими елементами: автор, назва книги, ключові слова, предметні рубрики, видавництво, рік видання і т.д., що набагато спрощує бібліографічний пошук і сприяє його оптимізації. 

    Основним завданням працівники відділу вважають формування та удосконалення інформаційного ресурсу, для досягнення якісно нового рівня задоволення інформаційних запитів широкого кола користувачів бібліотеки.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Універсальний день інформації

  Шановні користувачі! Запрошуємо Вас відвідати Універсальний день інформації у нашій книгозбірні! День інформації – це день читацьки...