середа, 24 квітня 2024 р.

Універсальний день інформації #приходь, бери і читай!

 Шановні користувачі!

З великим задоволенням запрошуємо Вас відвідати Універсальний день інформації у нашій книгозбірні!

Ви маєте чудову нагоду вгамувати свою спрагу до літератури, познайомитися з новими авторами, по-справжньому насолодитися спілкуванням та підібрати для себе найцікавіші новинки.

Широке розмаїття вибору книг буде для Вас цікавим.

День інформації – це день читацьких задоволень і потреб у вишуканому читанні.

Приходь, бери і читай! Пізнавай світ із книгою в руках.

Впродовж дня Вас очікують твори сучасних українських і зарубіжних письменників.

Поціновувачам літератури з питань мистецтва буде цікавим альбом творчого доробку Василя Кричевського в галузі графіки, філософія театру Леся Курбаса.

На особливу увагу заслуговують новинки краєзнавчої літератури, зокрема, монографія Олега Разиграєва  «Світ за гратами. Пенітенціарна система на Волині та в Галичині у 1918–1939 роках» та багато ін.

Також, корисними для Вас будуть новинки наукової медичної літератури та літератури іноземними мовами.


Запрошуємо всіх до нашої бібліотеки і сподіваємося, що ви знайдете для себе багато цікавої літератури, яка вам сподобається і  принесе вам хвилини задоволення  при її читанні.

           

неділя, 7 квітня 2024 р.

Проєкт "Україна – ЄС#шлях від 💓 до 💓 "

 💓UA-ONLINE-TRAVELS: відвідуємо об’єкти 

Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні 

Подорожуємо он-лайн з Вами…

Софія Київська, Україна – пам’ятка архітектури, малярства та мозаїчної творчості XI століття. Собор отримав свою назву від Софійського собору (Константинополь). Храм був основним релігійним, політичним та культурним центром. Під куполами Софійського собору відбувалися величні інавгурації князів, святі собори, прийоми послів та укладення політичних угод. У соборі зберігалися літописи, там була створена перша відома бібліотека на теренах Русі.

ЗАСНУВАННЯ✋ Достеменно невідомо, хто заснував собор….

АРХІТЕКТУРА ✋Історія не зберегла імен архітекторів, проте можна припустити, що найкращі майстри Візантійської імперії будували собор….

ІНТЕР’ЄР ✋Всередині храму можна побачити 260 квадратних метрів мозаїчних композицій та 3 тисячі квадратних метрів фресок… 

ДЗВІНИЦЯ ✋Дзвіниця Софійського собору в Києві — пам’ятка архітектури в стилі козацького бароко….

ІСТОРІЯ ✋Тисячолітня історія собору була непростою….

Отож, шановні читачі, запрошуємо ВАС до віртуальної подорожі по Софії Київській…

А ще пропонуємо Вам✋ список джерел з фондів бібліотеки. Їх прочитання наповнить ВАС цікавою інформацією…

Потрібно лише читати і читати…

Софія Київська

Бобровський Т. Упізнані скарби Софії : доказова база незаконного вивезення коштовностей з України в Росію поповнилася новими свідченнями / Т. Бобровський // День. – 2020. – 26–27 черв. – С. 8–9 : кольор. іл.

Вачкова І. Скульптура Русі-України / І. Вачкова // Артклас. – 2014. – №  2. – С. 66–77.

Наукові праці Національної  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського /  ред. О. Онищенко. – Київ, 2019. – Вип. 54 : Спеціальний випуск, присвячений Міжнародній науковій конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи". – 319 с.

Національний заповідник "Софія Київська" / авт.-упоряд.: Ж. Арустам'ян,  Л. Виногродська,  О. Дивавіна. – Київ : Мистецтво, 2004. – 432 с. – Парал. тит., арк., вступ. ст. і текст англ. рез., англ., нім., рос., фр. мовами.

Національний заповідник "Софія Київська" / ред. Н. М. Куковальська. – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 224 с. – Текст укр. та англ. мовами.

Нікітенко Н. М. Бароко Софії Київської / Н. М. Нікітенко. – Київ : Либідь, 2013. – 269 с.

Нікітенко Н. М. Під покровом Оранти / Н. М. Нікітенко. – Київ : Либідь, 2016. – 96 с.

Нікітенко Н. М. Свята Софія Київська: історія в мистецтві / Н. М. Нікітенко. – Київ : Академперіодика, 2003. – 325 с. : кольор. іл.

Откович М. В орбіті Яна Сталони-Добжанського : [про реконструкцію та реставрацію царських воріт Софії Київської] / М. Откович // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2020. – № 1/3. – С. 110–125 : іл., фот.

Ошека В. В. Хрестово–банева архітектура Київської Русі : ("Художня культура", 10-й клас) / В. В. Ошека // Мистецтво в школі. – 2014. – № 10. – С. 26–29.

Плавчан В. М. Перша бібліотека на Русі / В. М. Плавчан // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 6. – С. 40.

Повернення в Царгород / заг. ред. Л. Івшина ; упоряд. І. Сюндюков. – 2-е вид. – Київ : Укр. пресс-група, 2016. – 495 с. – (Бібліотека газети "День").

Повернення в Царгород / ред. Л. Івшина ; упоряд. І. Сюндюков. – Київ : Укр. пресс-група, 2015. – 495 с. – (Бібліотека газети "День").

Полюшко Г. Царські ворота Софії Київської / Г. Полюшко // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2020. – № 1/3. – С. 36–41 : іл.

Православні святині Києва / Н. М. Нікітенко, Л. Г. Івакіна, В. Г. Киркевич [та ін.] ; ред. Н. М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2011. – 352 с. : іл. 

Православ'я в Україні : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історіїї українського державотворення" : до 100-ліття Української революціїї, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію. – Київ : б. в., 2018. – 782 с.

Рясная Т. Пам’ятки давньоруської писемності на стінах Святої Софії / Т. Рясная // Чумацький шлях. – 2005. – № 3. – С. 2–7.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., присвяч. 170-літтю з дня народж. Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). Вип. IV / ред. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ : б. в., 2014. – 757 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., присвяч. 170-літтю з дня народж. Ф. І. Успенського (1845–1928). Вип. V / ред. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ : б. в., 2016. – 459 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., присвяч. 150-літтю з дня народж. Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908). Вип. III / ред. Ю. А. Мицик ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – Київ : б. в., 2016. – 670 с.

Срібні царські ворота з собору Софії Київської : альбом / авт. тексту М. Откович ; пер. пол. О. Алексійчук ; пер. англ. М. Капер. – Варшава ; Краків ; Львів : б. в., 2008. – 110 с. : кольор. іл.

Сталони-Добжанський Я. Відродження перлини головного іконостаса собору Премудрості Божої / Я. Сталони-Добжанський // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2020. – № 1/3. – С. 42–77 : іл.

Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами дослідж. 2009–2011 рр.) / Н. М. Нікітенко [та ін.]. – Київ : б. в., 2013. – 174 с. : іл.

Тоцька І. Юрій Асєєв : спомини на перші роковини / І. Тоцька // Пам’ятки України. Історія та культура. – 2006. – № 4. – С. 52–57 : фот.

Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. пр. / О. І. Безгін [та ін.]. – Київ : Ін-т культурології нац. Акад. мистец. України, 2012. – 256 с. 

Чобіт Д. Свята Софія Київська / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2005. – 54 с.

Проєкт "Україна – ЄС#шлях від 💓 до 💓 "

 

💓UA-ONLINE-TRAVELS: відвідуємо об’єкти 

Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні 

У 1983 році, за пропозицією Асамблеї Міжнародної ради з питань охорони пам’яток та визначних місць (ICOMOS), створеній при ЮНЕСКО, Центр культурної спадщини ЮНЕСКО оголосив 18 квітня Міжнародним днем пам’яток та визначних місць (International Day of Monuments and Sites).

В Україні цей день має назву − День пам’яток історії та культури, відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 1999 року No1062/99. У липні 2000 року Президент України підписав Закон “Про охорону культурної спадщини”,котрий регулює правові, організаційні, соціальні та економічні стосунки у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини в громадському житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

На сьогодні у Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО від України перебувають 7 об`єктів, що приблизно становить 0,68% від загальної кількості об'єктів Світової спадщини у світі (1034 станом на 2015 рік).

 

 Це наступні об`єкти:

✋·Київ: Собор святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра ( з 1990р.);

✋·Ансамбль історичного центру Львова (з 1998 р.) ;

✋·Геодезична дуга Струве ( з 2005р.);

✋·Букові праліси Карпат та стародавні букові праліси Німеччини 

(з 2007, 2011рр.);

✋·Резиденція митрополитів Буковини і Далмації ( з 2011р.);

✋· Дерев'яні церкви карпатського регіону Польщі і України 

(з 2013р.);

✋·Стародавнє місто Херсонес Таврійський ( з 2013р.),

Проєкт "Україна – ЄС#шлях від 💓 до 💓 "

💓UA-ONLINE-TRAVELS: відвідуємо об’єкти Світової спадщини 

ЮНЕСКО в Україні 

18 квітня − Міжнародний день пам’яток і визначних місць День пам’яток історії та культури.  У 1983 році, за пропозицією Асамблеї Міжнародної ради з питань охорони пам’яток та визначних місць (ICOMOS), створеній при ЮНЕСКО, Центр культурної спадщини ЮНЕСКО оголосив 18 квітня Міжнародним днем пам’яток та визначних місць (International Day of Monuments and Sites).  


https://www.youtube.com/watch?v=nRV-4Brk8fY 

Завдання цього свята ще раз нагадати світовому суспільству про різноманіття культурної спадщини створеної зусиллями багатьох народів за всю історію людства, її вразливість та необхідність збереження для майбутніх поколінь.

Девізом Міжнародного дня пам'яток та історичних місць стали слова:

"Збережемо нашу історичну батьківщину".

Наша рідна Україна надзвичайно багата на культурні пам'ятники та різні історичні визначні пам'ятки, ... але чи буде у наших нащадків можливість помилуватися ними, доторкнутися до минулого, цілком залежить від нас.

Сьогодні українська культурна спадщина жорстоко потерпає від російсько-української війни…

Велику допомогу у збереженні наших культурних пам'яток і визначних місць

надає Європейський Союз.

Універсальний день інформації

  Шановні користувачі! Запрошуємо Вас відвідати Універсальний день інформації у нашій книгозбірні! День інформації – це день читацьки...